This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 6: Praktiky digitálnej pohody

Otestujte si svoje vedomosti!

1. Úloha digitálnych technológií vo vzdelávaní: Aká je podľa českého ministra školstva, mládeže a telovýchovy Vladimíra Balašu hlavná úloha digitálnych technológií vo vzdelávaní?
2. Výzvy v digitálnom vzdelávaní: Ktorá z nasledujúcich možností je identifikovaná ako výzva v digitálnom vzdelávaní?
3. Udržiavanie digitálnej pohody: Čo je kľúčovým prvkom pri vytváraní plánu na udržanie digitálnej pohody vo vysokoškolskom prostredí?
4. Hodnotenie a monitorovanie digitálnych návykov: Aký je najdôležitejší krok pri zlepšovaní digitálnej pohody?
5. Starostlivosť o seba a digitálny blahobyt: Čo je kľúčovou súčasťou udržiavania digitálneho blahobytu?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down