This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 5: Digitálna bezpečnosť

Otestujte si svoje vedomosti!

1. Koncept digitálnej bezpečnosti: Čoho sa digitálna bezpečnosť na vysokých školách primárne týka?
2. GDPR vo vysokom školstve: Čo je hlavným cieľom GDPR v kontexte vysokých škôl?
3. Phishingové útoky: Aký je hlavný cieľ phishingových útokov vo vysokoškolskom vzdelávaní?
4. Zmiernenie krádeže identity: Aký je odporúčaný prístup na boj proti krádeži identity v prostredí vysokoškolského vzdelávania?
5. Právne a etické aspekty online bezpečnosti: Čo je nevyhnutné na orientáciu v právnych a etických aspektoch online bezpečnosti a súkromia vo vysokoškolskom vzdelávaní?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down