This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

"I dag er digitale værktøjer som nøgler til klasseværelset. Hvis man ikke har adgang til digitale værktøjer, er det som at stå uden for klasseværelset uden sine nøgler."

Sådan beskrev en af de interviewede vigtigheden af digitale færdigheder og digitale værktøjer som en del af moderne arbejdslivskompetencer i den videregående uddannelsesorganisation. Citatet er en god metafor for, hvor vigtige digitale værktøjer er for videregående uddannelser i dag.
Digitaliseringen har unægteligt sine fordele, men dens skadelige virkninger på medarbejdernes trivsel bliver også i stigende grad anerkendt.
 

I denne rapport om digital trivsel undersøger vi fænomenet digital trivsel i forbindelse med videregående uddannelsesinstitutioner. Vores DWEL-undersøgelse modtog over 70 svar, og vi fortsatte med 30 semistrukturerede interviews for at få så meget indsigt i vores målgruppe som muligt!

Vi baserede disse interviews på følgende temaer:

  • færdigheder og kompetencer
  • fællesskabsfølelse
  • forvaltning
  • arbejdsvilkår.

Ved at samle skrivebordsforskningen, de oplysninger, vi har indsamlet fra undersøgelsessvarene og interviewene, har vi skabt en sammenhængende rapport om digital trivsel, som introducerer og analyserer udfordringerne for digital trivsel, som de opleves af undervisere og ledere på de højere læreanstalter som en del af den bredere aktuelle digitale overgang.

Rapporten om digital trivsel vil være en introduktion til betydningen, omfanget og anvendelsen af digital trivsel på de højere læreanstalter.
 
Rapporten har til formål at øge forståelsen af og bevidstheden om digital trivsel blandt undervisere på videregående uddannelser. Mere specifikt er formålet at øge bevidstheden om vigtigheden af at opnå en balance mellem digital undervisning og undervisernes trivsel, når de pludselig udsættes for risici for deres fysiske og mentale sundhed, som de ikke tidligere har været udsat for.
 

DWEL-rapporten indeholder opdaterede oplysninger om digital trivsel, specielt set fra undervisere, forskere og ledelsesmedarbejdere i den videregående uddannelsessektor. Den undersøger de erfaringer og opfattelser, som de personer, der arbejder i den videregående uddannelsessektor, har af temaerne digital trivsel. Resultaterne af DWEL-rapporten tjener som et godt grundlag for bl.a. planlægning af fremtidige tiltag. Rapporten giver også en kort oversigt over god praksis fra andre områder, som også kan anvendes på den videregående uddannelsessektor. Desuden foreslår den foranstaltninger og værktøjer, der kan bruges til at styrke den digitale velfærd i sektoren for videregående uddannelser. Digitaliseringens og teknologiens indvirkning på arbejdslivet og trivsel er blevet undersøgt grundigt, men begrebet digital trivsel er ret nyt.

Kom i gang med vores rapport om digital velvære i dag!

Download
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down