This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 3: Budovanie zdravých návykov

Otestujte si svoje vedomosti!

1. Zameranie modulu: Na čo sa zameriava modul 3 v online kurze digitálnej pohody?
2. Kľúčové oblasti pre zdravé digitálne návyky: Ktorá z nasledujúcich oblastí NIE JE jednou zo štyroch kľúčových oblastí na pestovanie zdravých digitálnych návykov, ako je uvedené v Module 3?
3. Učebné ciele: Aký je jeden z učebných cieľov modulu 3?
4. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom v digitálnej ére: Ako ovplyvnila digitalizácia pracoviska rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom?
5. Zručnosti a kompetencie pre digitálnu pohodu: Ktorá zručnosť je podľa projektu DWEL nevyhnutná v digitálnej sfére?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down