This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 5: Digitální bezpečnost

Otestujte si své znalosti!

1. Koncept digitální bezpečnosti: Čeho se digitální bezpečnost na vysokých školách primárně týká?
2. GDPR ve vysokém školství: Co je hlavním cílem GDPR v kontextu vysokých škol?
3. Phishingové útoky: Jaký je primární cíl phishingových útoků ve vysokoškolském vzdělávání?
4. Zmírnění krádeží identity: Jaký je doporučený přístup k boji proti krádežím identity ve vysokoškolském prostředí?
5. Právní a etické aspekty online bezpečnosti: Co je zásadní pro orientaci v právních a etických aspektech online bezpečnosti a soukromí ve vysokoškolském vzdělávání?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down