This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 4: Digitální detox, odpojení a nastavení hranic

Otestujte si své znalosti!

1. Pochopení digitálního detoxu: Jaký je primární účel digitálního detoxu?
2. Známky naznačující potřebu digitálního detoxu: Která z následujících skutečností je známkou toho, že byste mohli potřebovat digitální detox?
3. Výhody digitálního detoxu: Jaká je klíčová výhoda absolvování digitálního detoxu?
4. Strategie pro efektivní digitální detox: Která strategie se doporučuje pro úspěšný digitální detox?
5. Dopad na vztahy: Jak může digitální detox pozitivně ovlivnit osobní vztahy?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down