This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Modul 3: Budování zdravých návyků

Otestujte si své znalosti!

1. Zaměření modulu: Na co se zaměřuje modul 3 online kurzu Digitální pohoda?
2. Klíčové oblasti pro zdravé digitální návyky: Která z následujících NENÍ jednou ze čtyř klíčových oblastí pro pěstování zdravých digitálních návyků, jak je uvedeno v modulu 3?
3. Výukové cíle: Jaký je jeden z výukových cílů modulu 3?
4. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v digitální éře: Jak digitalizace pracoviště ovlivnila rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem?
5. Dovednosti a kompetence pro digitální pohodu: Která dovednost je podle projektu DWEL nezbytná v digitální sféře?
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
© 2024 The DWEL Project. All rights reserved.
menuchevron-down